BAHAGIAN 1

Pemilihan Biji Benih Cili Secara Organik
https://hijaukhidir.com.my/1939/1-pemilihan-biji-benih-cili-bagi-penanam-organik/

 

Medium Terbaik Bagi Penanaman Secara Organik
https://hijaukhidir.com.my/1941/medium-terbaik-bagi-penanaman-cili-secara-organik/

 

Rawatan Tanah Secara Organik
https://hijaukhidir.com.my/1943/rawatan-tanah-secara-organik-bagi-penanam-cili/

 

Jarak Antara Pokok
https://hijaukhidir.com.my/1945/jarak-antara-pokok-cili-untuk-penanam-organik/

 

Semaian Biji Benih Secara Organik
https://hijaukhidir.com.my/1947/semaian-biji-benih-cili-secara-organik/

 

Penjagaan Anak Pokok Secara Organik
https://hijaukhidir.com.my/1949/penjagaan-anak-pokok-cili-secara-organik/

 

Kayu Pancang
https://hijaukhidir.com.my/1951/kayu-pancang-bagi-penanam-cili-organik/

 

Pencantasan Tunas Air
https://hijaukhidir.com.my/1953/pencantasan-tunas-air-bagi-penanam-cili-organik/

 

Fasa Pertumbuhan & Pemantauan Secara Organik
https://hijaukhidir.com.my/1955/fasa-pertumbuhan-pemantauan-pokok-cili-secara-organik/

 

Pembajaan Secara Organik
https://hijaukhidir.com.my/1957/pembajaan-pokok-cili-secara-organik/

 

BAHAGIAN TAMBAHAN

1. Semaian

Link 1: Penanaman Cili Organik (Semaian)
https://hijaukhidir.com.my/1698/siri-penanaman-cili-organik-semaian/

 

2. Rawat Tanah, Anak Pokok & Jarak

Link 1: Penanaman Cili Organik (Rawatan Tanah)
https://hijaukhidir.com.my/1712/siri-penanaman-cili-organik-rawat-tanah-anak-pokok-jarak/

 

3. Tunas Air & Fasa Pertumbuhan

Link 1: Penanaman Cili Organik (Tunas Air & Fasa Pertumbuhan)
https://hijaukhidir.com.my/1718/siri-penanaman-cili-organik-tunas-air-fasa-tumbuhan/

 

4. Proses Meracun

Serangga

Link 1: Penanaman Cili Organik (Serangga)
https://hijaukhidir.com.my/1728/siri-penanaman-cili-organik-proses-meracun-serangga/

 

Kulat

Link 1: Penanaman Cili Organik (Kulat)
https://hijaukhidir.com.my/1734/siri-penanaman-cili-organik-proses-meracun-kulat/

 

Bakteria

Link 1: Penanaman Cili Organik (Bakteria)
https://hijaukhidir.com.my/1798/siri-penanaman-cili-organik-proses-meracun-bakteria/

 

Tuaian Hasil

Link 1: Penanaman Cili Organik (Tuaian Hasil)
https://hijaukhidir.com.my/1803/siri-penanaman-cili-organik-proses-meracun-tuaian-hasil/

 

5. Proses Pembajaan

Nitrogen

Link 1: Penanaman Cili Organik (Baja Nitrogen)
https://hijaukhidir.com.my/1841/siri-penanaman-cili-organik-proses-pembajaan-nitrogen-n/

 

Phosphorus & Potassium

Link 1: Penanaman Cili Organik (Baja Phosphorus & Potassium)
https://hijaukhidir.com.my/1843/siri-penanaman-cili-organik-proses-pembajaan-phosphorus-p-potassium-k/

 

6. Penilaian Hasil

Link 1: Penanaman Cili Organik (Tuaian Hasil)
https://hijaukhidir.com.my/1845/siri-penanaman-cili-organik-penilaian-hasil/