Pengkongsian infografik pertanian & penanaman organik serta bioteknologi terkini. Kami suka mengamalkan ladang yang lebih hijau berkonsepkan organik dengan melalukan aktiviti pengeluaran produk-produk pertanian tanpa menggunakan racun sintetik kimia.

100% milik bumiputera muslim dan pembayar zakat. Lebih sihat, lebih hijau, lebih khidir!